Ale já jsa nuzák, mám jen své sny. rozprostřel jsem své sny pod tvé nohy. Našlapuj lehce, neboť šlapeš po mých snech.

Únor 2010

VFR

11. února 2010 v 22:57 | SmuRf |  Útržky
"Zde se nevede soudní proces. Ludvík není obžalovaný a vy nejste žádní soudcové. Jste pouze politikové a zástupci národa… Vaším úkolem není vyslovit nad někým soudní rozsudek, ale přijmout opatření v zájmu veřejného blaha. Pokud jde o mne, příčí se mi trest smrti a k Ludvíkovi necítím lásku ani nenávist… Ale sesazený král v lůně revoluce, která má ještě daleko k tomu, aby byla pevně zakotvena… takový nemůže být zneškodněn uvězněním nebo vypovězením. S bolestí vyslovuji osudnou pravdu: je lépe, aby zemřel Ludvík, než aby zahynulo 100 tisíc poctivých občanů…"

Robespierrovi argumenty pro popravu krále